Comisii de Specialitate

 

1. Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat al localității, agricultură, gospodărire comunală, protecția mediului, servicii si comerț.
   Componență:
    Ene Ionut Alexandru
    Calin Marina
    Chirita Mihai
    Popescu Ion
    Lungoci Vasile

2. Comisia pentru învățământ, cultură, sănătate, proicete sociale, culte, activități sportive și de agrement.

   Componență:
    Dumitrescu Gheorghita
    Mezincaru Gheorghe
    Muraru Ion

3. Comisia pentru urbanism, protectia mediului, conservarea monumentelor, juridică, administrație publică locală, apărarea liniștii și ordinii publice a drepturilor cetățenilor.
   Componență:
    Olanescu Florian
    Predescu Constantin Tudor
    Lazar Constantin