1. Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget-finanţe, administrarea domeniului public şi privat al localităţii, agricultură, gospodărire comunală, protecţia mediului, servicii şi comerţ.

 • CHIRIȚĂ MIHAI – Partidul Național Liberal
 • PĂUNA ION – Partidul Ecologist Român
 • SANDU VASILE – Partidul Social Democrat
 • VÎLCU PETRE- Partidul Național Liberal
 • POTERAȘ ION – Partidul Național Liberal


2. Comisia pentru învăţământ, culte, sănătate, cultură, protecţia socială, activităţi sportive şi de agrement.

 • GEORGESCU CĂTĂLIN – Partidul Social Democrat
 • MARGU VIRGIL – Partidul Național Liberal
 • VERZESCU GHEORGHE – Partidul Național Liberal

 

3. Comisia pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor.

 • DRAGOMIRESCU SORIN ȘTEFAN – Partidul Social Democrat
 • DUMITRESCU ION CĂTĂLIN – Partidul Social Democrat
 • TIȚU CONSTANTIN CĂTALIN – Partidul Social Democrat