1. Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat al localității, agricultură, gospodărire comunală, protecția mediului, servicii si comerț.
Componență:
Ene Ionut Alexandru
Calin Marina
Chirita Mihai
Popescu Ion
Lungoci Vasile

2. Comisia pentru învățământ, cultură, sănătate, proicete sociale, culte, activități sportive și de agrement.

Componență:
Dumitrescu Gheorghita
Mezincaru Gheorghe
Muraru Ion

3. Comisia pentru urbanism, protectia mediului, conservarea monumentelor, juridică, administrație publică locală, apărarea liniștii și ordinii publice a drepturilor cetățenilor.
Componență:
Olanescu Florian
Predescu Constantin Tudor
Lazar Constantin