Hotararea nr. 35/2020 privind aprobarea documentelor necesare demarării procedurii de atribuire a Contractului de delegare prin concesiune a serviciului de salubrizare constând în colectare, transfer și sortare ale deșeurilor municipale în județul Vâlcea

Hotararea nr. 5 privitoare la aprobarea majorarii tarifului de prestare a serviciului public de salubrizare

Hotararea nr. 5 privitoare la aprobarea majorarii tarifului de prestare a serviciului public de salubrizare de catre operatorul SC URBAN SA

Hotararea 26 privitoare la instituirea taxei speciale de salubrizare in cazul prestatiilor de care beneficiaza utilizatorii fara contract

HCL 29 privitor la aprobarea contului de executie al bugetului local pe trim II al anului 2019

HCL nr.13 din 2019 privitor la incheierea exercitiului financiar pe anul 2018

Hotararea nr.19 privitoare la incheierea exercitiului financiar pe anul 2019

HCL nr.68 din 2018 privitor la aprobarea executiei bugetului local de venituri si cheltuieli al Comunei Muereasca la data de 13.12.2018

HCL 55 privitor la aprobarea contului de executie al bugetului local pe trimestrul III al anului 2018

HCL 44 privitor la aprobarea contului de executie al bugetului local pe trimestrul II al anului 2018

HCL 33 privitor la aprobarea contului de executie al bugetului local pe trimestrul I al anului 2018

Hotarare 24.2018 aprobare implementare proiect

HCL nr.23 din 2018 privitor la incheierea exercitiului financiar pe anul 2017

HCL nr.22 din 2018 privitor la insusirea raportului de inventariere a Patrimoniului Primariei comunei Muereasca efectuata la sfarsitul anului 2017

HCL nr.1 din 2018 privitor la aprobarea bugetului local pe anul 2018

HCL nr.63 din 2017 privitor la aprobarea executiei bugetului local de venituri si cheltuieli al Comunei Muereasca la data de 14.12.2017

HCL nr.54 din 2017 privitor la aprobarea contului de executie al bugetului local pe trimestrul III al anului 2017

HCL nr.34 din 2017 privitor la aprobarea contului de executie al bugetului local pe trimestrul II al anului 2017

HCL 33 din 2017 – COMUNA MUEREASCA NOMENCLATURA STRADALA

HCL nr.19 din 2017 privitor la aprobarea contului de executie al bugetului local pe trimestrul I al anului 2017

HCL nr.14 din 2017 privitor la incheierea exercitiului financiar pe anul 2016

H.C.L. nr.12 din 2017 cu privire la aprobarea bugetului local pe anul 2017

HCL nr.26 din 2016 privitor la aprobarea executiei bugetului local de venituri si cheltuieli al Comunei Muereasca la data de 16.12.2016

HCL nr 23 din 2016 privitor la aprobarea contului de executie al bugetului local pe trimestrul I 2016

HCL nr 20 din 2016 privitor la aprobarea contului de executie al bugetului local pe trimestrul III 2016

HCL nr 18 din 2016 privitor la incheierea exercitiului financiar pa anul 2015

HCL nr.9 din 2016 privitor la aprobareacontului de executie al bugetului local pe trimestrul II 2016

HCL nr 2 din 2016 privitor la aprobarea bugetului local pe anul 2016

HCL Muereasca 2016

HCL nr.58 din 2015 privitor la aprobarea executiei bugetului local de venituri si cheltuieli la 17 dec 2015

HCL nr 48 din 2015 privitor la aprobarea contului de executie al bugetului local pe trimestrul al III lea al anului 2015

HCL nr.38 din 2015 privitor la aprobarea contului de executie al bugetului local pe trimestrul al II-lea al anului 2015

HCL Buget local 2015

Hotararea nr 3 din 31.01.2014 aprobarea bugetului local pe 2014