Proiect de hotarare nr. 57  din august 2022 privitor la aprobarea  Planului anual de actiune privind serviciile sociale si masurile propuse  pentru realizarea programului social pentru anul 2022

Proiect de hotarare nr. 56 din august 2022 privitor la modificarea si completarea art. 1 din HCL nr. 47/2022 privitoare la aprobarea alipirii a 2 terenuri care fac parte din domeniul privat al UAT Muereasca in vederea inscrierii in cartea funciara

Proiect de hotarare nr. 55 din august 2022 privitor laaprobarea realizarii unui Studiu de fezabilitate pentru  obiectivul de investitie „Construire zid de sprijin, str. Cimitirului, sat Muereasca de Sus, comuna Muereasca, judetul Valcea”

Proiect de hotarare nr. 54 din august 2022 privitor la aprobarea realizarii unui studiu de fezabilitate si proiectare cu detalii de executiepentru obiectivul de investitie „Amenajare curte interioara si spatiu de joaca pentru copii la G.P.N. Andreiesti, sat Andreiesti, comuna Muereasca, judetul Valcea” in vederea accesarii de fonduri europene nerambursabile  

Proiect de hotarare  nr. 53 din august 2022 privitor la aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2022

Proiect de hotarare nr. 52 din august 2022 privitor la alegerea presedintelui de sedinta

Proiect de hotarare nr. 68 din decembrie 2021

Proiect de hotarare nr. 67 din decembrie 2021

Proiect de hotarare nr. 66 din decembrie 2021

Proiect de hotarare nr. 65 din decembrie 2021

Proiect de hotarare nr. 64 din decembrie 2021

Proiect de hotarare nr. 63 din decembrie 2021

Proiect de hotarare nr. 62 din noiembrie 2021

Proiect de hotarare nr. 61 din noiembrie 2021

Proiect de hotarare nr. 60 din noiembrie 2021

Proiect de hotarare nr. 59 din noiembrie 2021

Proiect de hotarare nr. 58 din noiembrie 2021

Proiect de hotarare nr. 57 din octombrie 2021

Proiect de hotarare nr. 56 din octombrie 2021

Proiect de hotarare nr. 55 din octombrie 2021

Proiect de hotarare nr. 54 din octombrie 2021

Proiect de hotarare nr. 53 din octombrie 2021