ANUNT AMBROZIE

Hotararea nr. 38/2021 privitoare la aprobarea incheierii Acordului de colaborare si Protocolului de colaborare in vederea gestionarii deseurilor de ambalaje din deseuri municipale (colectate si transportate separat, stocate temporar, sortate si incredintarea in vederea valorificarii deseurilor de ambalaje) la nivelul UAT Comuna Muereasca, judetul Valcea si a incheierii acestuia cu SC Mustata Construct SRL, in calitate de operator si SC Ecosmart Union SA , in calitate de organizatie care implementeaza raspunderea extinsa a producatorilor

Hotararea nr.12/2021 privitoare la aprobarea Planului de masuri privind salubrizarea si activitatile edilitar-gospodaresti ce se vor desfasura anual in comuna Muereasca, judetul Valcea, in madadul 2020-2024

Hotararea nr.4/2021 privitoare la aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local pe anul 2021 pentru repartizarea orelor de munca prestate lunar de catre persoanele majore apte de munca din familia beneficiara de ajutor social al comunei Muereasca

Hotararea nr. 31/2020 privitoare la aprobarea Planului de masuri privind salubrizarea si activitatile edilitar-gospodaresti ce se vor desfasura in comuna Muereasca, judetul Valcea, pentru anul 2020

Hotararea nr.25/2020 privitoare la aprobarea Planului de actiuni si de lucrari de interes local pe anul 2020, pentru repartizarea orelor de munca preste lunar de catre persoanele majore apte de munca din familia beneficiara de ajutor social din comuna Muereasca

Hotararea nr. 5/2020 privitoare la aprobarea majorarii tarifului de prestare a seviciului public de salubrizare de catre operatorul SC URBAN SA in comuna Muereasca, judetul Valcea

Hotararea nr.26/2019 privitoare la instituirea taxei speciale de salubrizare in cazul prestatiilor de care beneficiaza utilizatorii fara contract de prestari servicii de salubrizare incheiat cu operatorul acestor servicii publice si aprobarea Regulamentului de stabilire si aplicare a taxei speciale de salubrizare

Hotararea nr.5/2019 privitoare la aprobarea majorariitarifului de prestare a serviciului public de salubrizare de catre operatorul SC URBAN SA in comuna Muereasca